Skilmálar


1.  Skráning áskrifenda og uppsögn áskriftar
Skráning áskrifenda er opin allan sólarhringinn og fer fram á www.radgatur.is. Þegar áskrifandi skráir sig telst kominn á áskriftarsamningur milli kaupanda og Spæjaraskólans.

Almennur áskriftarsamningur framlengist sjálfkrafa uns honum er sagt upp. Uppsögn ber að tilkynna eigi síðar en fimmtánda dag sendingarmánaðar, og tekur hún þá gildi samstundis. Uppsögn áskriftarsamnings skal berast með tölvupósti á netfangið kristin@radgatur.is. Öll ábyrgð á að tilkynning uppsagnar berist Spæjaraskólanum á réttan hátt og á réttum tíma liggur hjá áskrifanda, en Spæjaraskólinn staðfestir móttöku uppsagnar.

Breytingar á áskrift skulu hafa borist Spæjaraskólanum eigi síðar en fimmtánda dag þess mánaðar sem sending skal berast, hvort heldur sem er uppsögn eða ný áskrift. Aðeins þeir sem hafa skráð sig eigi síðast en umræddan dag fá ráðgátu mánaðarins á áskriftarverði, kr. 3.900.

2.  Verð áskriftar
Verð hvers kassa í áskrift er kr. 3.900, og miðast við það að kassinn sé sóttur í Reykjavík, á Akureyri eða á Hvammstanga. Einnig er hægt að fá kassann sendan í pósti, en þá er verð hverrar sendingar kr. 4.900. Verð eru í íslenskum krónum með virðisaukaskatti. Ef verð er rangt skráð, tæknileg mistök verða eða upplag er uppurið áskilur Spæjaraskólinn sér rétt til að fella niður nýjar skráningar. Verð eru birt með fyrirvara um myndabrengl eða prentvillur. Verð geta breyst á áskriftartímanum, en áskrifendur fá þá tilkynningu í tölvupósti a.m.k. tveimur vikum áður en verðbreytingar eiga sér stað, og hafa þá þann kost að segja upp áskrift.

3.  Upplýsingar um vörur
Upplýsingar um vörur eru settar fram eftir bestu vitund seljanda hverju sinni. Í framsetningu upplýsinga gerir seljandi fyrirvara um birtingar- og/eða innsláttarvillur í myndum og texta. Sé vara uppseld áskilur Spæjaraskólinn sér rétt til að fella niður pöntun kaupanda, að hluta eða í heild. Kaupanda er ávallt tilkynnt um slíkar ákvarðanir, og enn fremur áskilur Spæjaraskólinn sér rétt til að staðfesta pantanir símleiðis ef með þarf.

4.  Greiðslur

Einungis er tekið við greiðslum með greiðslukortum. Kortafærslur fara í gegnum örugga síðu www.redo.is en Redo er hluti af Greiðslumiðlun. Greiðslur eru skuldfærðar af greiðslukortum sextánda dag þess mánaðar sem sending skal berast. Takist ekki að skuldfæra greiðslukort, er skuldfærsla reynd endurtekið í 3 daga, en eftir það er send krafa á kennitölu greiðanda. Sé krafa ekki greidd innan ákveðins frests verður hún send til innheimtu hjá Motus og ber greiðandi allan kostnað af innheimtuaðgerðum.

5. Afhending áskriftarkassa
Sendingarkostnaður greiðist af viðtakanda, en einnig er boðið upp á að sækja kassana í Reykjavík, á Akureyri og á Hvammstanga. Ef valið er að fá pöntun senda gilda afhendingar,- ábyrgðar- og flutningsskilmálar Íslandspósts hf. um afhendingu vörunnar. Spæjaraskólinn ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að hún er send frá Spæjaraskólanum til kaupanda er tjónið á ábyrgð kaupanda.

Kaupandi hefur einn mánuð frá því að tilkynnt er í tölvupósti um að kassar séu klárir til afhendingar til að nálgast kassann sinn, velji hann að sækja. Ef mánuður líður án þess að áskrifandi hafi samband, verður litið svo á að kaupandi hafi hafnað kassanum án réttar til endurgreiðslu og kann kassinn því að verða seldur öðrum.

Óski áskrifandi eftir að fá sendingu með Íslandspósti vekjum við athygli á því að merkingar á bréfalúgum og/eða póstkössum skulu vera fullnægjandi. Ef þessum kröfum er ekki mætt getur til þess komið að sending sé endursend til sendanda.

6. Sendingar áskriftarkassa

Spæjaraskólinn sendir frá sér áskriftarkassa annan hvern mánuð (janúar, mars, maí, júlí, september og nóvember) og kassar eru klárir til afhendingar eigi síðar en í fjórðu viku mánaðar. 

7.  Skilaréttur

Samkvæmt lögum nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga, getur neytandi fallið frá samningi um kaup á vöru yfir netið innan 14 daga frá pöntun með skriflegri yfirlýsingu. Kaupandi hefur 14 daga til að hætta við kaupin að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna og henni sé skilað í góðu lagi með órofið innsigli. Ekki er hægt að skila vöru ef hún er ekki lengur í söluhæfu ástandi. 14 daga fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent Íslandspósti til flutnings, eða kaupandi fær vöruna afhenta hafi hann valið að sækja hana. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt og eftir að varan er móttekin. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd, og kaupandi ber kostnað af endursendingu vörunnar.

8.  Ábyrgð
Ábyrgð er á öllum vörum vegna framleiðslugalla. Ábyrgðin nær ekki til slits, skemmda eða rangrar meðhöndlunar, sem verða við notkun og eru á ábyrgð kaupanda. Ef bæta þarf vöru vegna galla eru þær bætur í formi sömu eða sambærilegrar vöru. Upphæð bóta vegna galla verður aldrei hærri en verðmæti upprunalegu vörunnar. Hafa skal samband strax með tölvupósti á netfang: kristin@radgatur.is

9.  Gjafabréf

Gjafabréf gildir einungis fyrir þann valmöguleika sem keyptur er. Hafi viðtakandi fengið gjafabréf á sótta kassa en kjósi frekar að fá sent, þá býðst viðkomandi að greiða mismuninn og fá kassa senda. Ekki er hægt að skila gjafabréfi, en séu tvö gjafabréf skráð á sama áskrifanda telst áskriftin vera samanlögð lengd gjafabréfanna (viðkomandi fær einn kassa af hverjum útgefnum kassa).

Við kaup á gjafabréfi verður að taka fram hver sé greiðandi bréfsins og hver skuli skráður áskrifandi. Upplýsingar um heimilisfang, netfang og símanúmer áskrifanda skulu einnig liggja fyrir, svo hægt sé að láta vita þegar að útgáfu kemur. Engar upplýsingar verða þó sendar skráðum áskrifanda fyrr en við útgáfu næsta kassa á eftir, þ.e.a.s. um tuttugasta dag útgáfumánaðar.

10.  Trúnaður
Spæjaraskólinn heitir viðskiptavinum sínum fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

11.  Almennt ákvæði
Að öðru leyti vísast til laga um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og laga um neytendakaup nr. 48/2003.

12.  Breyting skilmála
Skilmálar þessir voru upphaflega útgefnir þann 1. júlí 2019 og endurskoðaðir þann 28. október 2019, en Spæjaraskólinn hefur heimild til þess að breyta áskriftarskilmálum gegn tilkynningu í tölvupósti til áskrifanda eigi síðar en tveimur vikum fyrir téðar breytingar, en þar skal tíundað í hverju breytingin er fólgin. Það er á ábyrgð áskrifenda að tryggja að rétt netfang sé skráð.

Spæjaraskólinn – Kristólína ehf
Hjallavegi 18
530 Hvammstangi
Kt. 470119-1520